Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τις παρακάτω εταιρείες, κατασκευαστές αναλυτικών οργάνων και εξοπλισμού.

Συσκευές φαρμακοτεχνικού ελέγχου δισκίων – καψουλών δηλαδή

αυτόματα συστήματα ελέγχου Σκληρότητας-Βάρους-Διαμέτρου-Πάχους δισκίων (Checkmaster – UTS)

συσκευές αποσάθρωσης (disintegration testers)

συσκευές ελέγχου σκληρότητας, ευθρυπτότητας, πυκνότητας στιβάσεως κόνεων
(hardness and friability testers)

Ανοξείδωτα σκεύη, συσκευές φαρμακοτεχνικού εργαστηρίου, εργαστηριακά μηχανήματα.

Περισταλτικές αντλίες για διακίνηση υγρών από ελάχιστες ποσότητες μl/min έως 10 cubic meters/hour.

Εργαστηριακός εξοπλισμός φαρμακοτεχνικού εργαστηρίου.

Εργαστηριακά κόσκινα αυτόματης λειτουργίας ή/και χειροκίνητα.

oragana3