Οι φάκελοι καταχώρισης

H Labochem SA προσφέρει CTD φακέλους προς έγκριση.

Έχουμε διαθέσιμα προς έγκριση δύο προϊόντα ανάπτυξη ιδιοκτησίας Labochem SA:

1) Omeprazole g.r. caps 20 mg & 40 mg

2) Candesartan tabs 4 mg, 8mg, 16mg & 32mg.

Παρακαλώ μην διστάσετε να ρωτήσετε, κατόπιν αιτήματος σας θα σας στείλουμε λίστα όλων των διαθέσιμων φακέλων.

ACTIVE INGREDIENTS FORM PACKAGE DOSSIER STATUS BE AVAILABLE MA Reference
GASTROINTESTINALS / ANTI-ULCERANTS
Omeprazole g.r. caps 20 mg bt x 14 caps CTD EU Granted
g.r. caps 40 mg bt x 14 caps CTD EU Granted
bt x 28 caps
CVS (CARDIOVASCULAR SYSTEM)
HYPERTENSION
Candesartan tabs 4 mg bt x 14 tabs CTD EU Granted
bt x 28 tabs
tabs 8 mg bt x 14 tabs CTD EU Granted
bt x 28 tabs
tabs 16 mg bt x 14 tabs CTD EU Granted
bt x 28 tabs
tabs 32 mg bt x 14 tabs CTD EU Granted
bt x 28 tabs