Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε με το κλειδί στο χέρι καθαρούς χώρους (Clean rooms) ανάλογα τις συνθήκες και τις προδιαγραφές της κάθε εφαρμογής, ξεκινώντας από στείρους χώρους για φάρμακα, τρόφιμα αλλά και για την Βιομηχανία μικροηλεκτρονικής.

Επίσης, παρέχουμε όλα τα αναλώσιμα, στολές, γάντια, ποδονάρια αλλά και έπιπλα κατάλληλα και με προδιαγραφές καθαρού χώρου από τη Γερμανική εταιρεία DASTEX.

Τέλος, παρέχουμε και εγκαθιστούμε μικροβιοκρατή δάπεδα από την Αγγλική εταρεία DYCEM. Τα πατώματα DYCEM έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν, να συγκεντρώνουν και να κατακρατούν τους ρύπους κατά 99,99%.

Μελέτη και Σχεδιασμός καθαρών χώρων εργοστασίων Φαρμάκων, Τροφίμων, Καλλυντικών, Χημικών και Μικροηλεκτρονικής.
Βασικός σχεδιασμός και τόμοι εφαρμογής για τη δημοπράτηση έργων
Κατασκευή με το κλειδί στο χέρι