Νέα εγκατάσταση COMAS στην εταιρεία SARANTIS

Με επιτυχία εγκαταστάθηκε η νέα μηχανή πλήρωσης και σφράγισης φιαλιδίων της Ιταλικής εταιρείας COMAS στην εταιρεία SARANTIS. Στόχος της εταιρείας μας ήταν η προσφορά ενός μηχανήματος που να παρέχει τη δυνατότητα να γεμίζει και να συσκευάζει δύο διαφορετικά είδη προϊόντων.Αυτό δίνει την επιλογή στον πελάτη να επενδύσει σεμία μόνο μηχανή για ένα μεγάλο εύρος προϊόντων και να τον απαλλάξει από την αγορά επιπλέον εξοπλισμού.

Στην περίπτωσή μας, η μηχανή θα χρησιμοποιηθεί για πλήρωση και σφράγιση αποσμητικών τύπου ROLL ON αλλά και για την πλήρωση και σφράγιση φιαλιδίων αρωμάτων με αντλία.

Ykr 280x300