ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ/ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε ευρύ φάσμα υπηρεσιών κανονιστικών υποθέσεων σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες των πελατών μας:

* Προετοιμασία και την υποβολή των φακέλων έγκρισης στον ΕΟΦ

* Προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων για έκδοση τιμής προϊόντων στις αρχές

* Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με τις τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις