ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η εταιρεία LABOCHEM A.E. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1989 και δραστηριοποιείται στο χώρο της αντιπροσώπευσης και της εμπορίας φαρμακευτικών πρώτων υλών, που χρησιμοποιούνται στη φαρμακευτική  βιομηχανία.

Η εταιρεία ασχολείται με την αντιπροσώπευση κατασκευαστών μηχανημάτων και εργαστηριακού εξοπλισμού, για την παρασκευή και συσκευασία φαρμάκων, καλλυντικών, τροφίμων, απορρυπαντικών, λιπασμάτων, αγροχημικών και άλλων χημικών προϊόντων.

Η επιλογή του καταλληλότερου μηχανήματος ανά αίτημα πελάτη και η τεχνική κάλυψη και υποστήριξη του με εξειδικευμένους τεχνικούς είναι η αρμοδιότητά μας.

Υπάρχει, επίσης, δυνατότητα παροχής Μεταχειρισμένου εξοπλισμού μέσω οργανωμένου δικτύου εμπορίας μηχανολογικού εξοπλισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η LABOCHEM A.E. εξάγει φαρμακευτικές πρώτες ύλες και μηχανήματα σε Βαλκανικές χώρες και αναλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή και αναβάθμιση καθαρών χώρων για Βιομηχανίες φαρμάκων, τροφίμων, ηλεκτρονικών (Cleanrooms με Πανέλα, χώρους συσκευασίας τροφίμων, ψυγεία κλπ) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

H εταιρεία μας αναπτύσσει γεννόσημα   προϊόντα  [generic product  development ] τα οποία  εγκρίνει στην Ευρώπη και  προμηθεύει τους  πελάτες της με  τελικό  προϊόν.