Πολιτική προστασίας

Υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα που μας γνωστοποιείτε είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Labochem Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστονίκου 1, Τ.Κ. 11636, τηλ. 2109231927 & 2109213113, fax 2109219974.

Η Labochem είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων).

Με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας, η Labochem ενδέχεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εφόσον το έχετε αποδεχθεί.

Εκτιμούμε και σεβόμαστε την ιδιωτική σας ζωή κατά το μέγιστο δυνατό και αναγκαίο βαθμό για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας και την καλή χρήση της από εσάς.

Σας βεβαιώνουμε ότι οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας παρέχετε παραμένει αυστηρά εμπιστευτική.