ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τις παρακάτω εταιρείες, κατασκευαστές αναλυτικών οργάνων και εξοπλισμού.
Ischi Logo Rgb 01

Συσκευές φαρμακοτεχνικού ελέγχου δισκίων – καψουλών δηλαδή

αυτόματα συστήματα ελέγχου Σκληρότητας-Βάρους-Διαμέτρου-Πάχους δισκίων (Checkmaster – UTS)

συσκευές αποσάθρωσης (disintegration testers)

συσκευές ελέγχου σκληρότητας, ευθρυπτότητας, πυκνότητας στιβάσεως κόνεων
(hardness and friability testers)

Rsz 122

Ανοξείδωτα σκεύη, συσκευές φαρμακοτεχνικού εργαστηρίου, εργαστηριακά μηχανήματα.

WatsonMarlow Logo2286370177 300x113

Περισταλτικές αντλίες για διακίνηση υγρών από ελάχιστες ποσότητες μl/min έως 10 cubic meters/hour.

Rsz 4

Εργαστηριακός εξοπλισμός φαρμακοτεχνικού εργαστηρίου.

Rsz 5

Εργαστηριακά κόσκινα αυτόματης λειτουργίας ή/και χειροκίνητα.

Oragana3 300x227