ΚΑΨΟΥΛΕΣ

1

Η εταιρεία  μας  αντιπροσωπεύει την Γερμανική εταιρεία σκληρών καψουλών, (hard gelatin capsules),  “GoCaps” η οποία διαθέτει τα ακόλουθα είδη καψουλών :

2

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά :

 • 100% bovine hide gelatine
 • BSE-free
 • Superior filling performance
 • Odorless and tasteless
 • Preservative-free
 • Allergen-free
 • Free of Sulphur dioxide
 • Free of phthalates
 • Non-irradiated
 • Kosher / Halal
 • GMO-free
 • Certification pursuant to ISO 9001:2008 and GMP
 • Suitable for all filling formats

 

Διαθέσιμα Μεγέθη:

000, 00E, 00, 0E, 0, 1, 2, 3, 4

3

4Ποιοτικά Χαρακτηριστικά :

 • Superior filling performance
 • Crystal clear transparency
 • Odorless and tasteless
 • Purely vegetarian
 • Preservative-free
 • Allergen-free
 • Non-irradiated
 • Kosher / Halal
 • GMO-free
 • Certification pursuant to ISO 9001:2008 and GMP
 • Ideal for hygroscopic or water sensitive formulations
 • Stable over a wide temperature and humidity range
 • Superior dissolution profile

 

Διαθέσιμα Μεγέθη :

00E, 00, 0E, 0, 1, 2, 3, 4

5

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά & Διαθέσιμα Μεγέθη :

 • AR-Caps® are vegetarian capsules on HPMCP basis
 • AR-Caps® protect the ingredients from the acidity of the gastric juice
 • AR-Caps® disintegrate in the small intestine
 • AR-Caps® enhance product appeal while reducing total manufacturing costs
 • AR-Caps® are developed for pharmaceutical products
 • AR-Caps® are suitable for a wide range of pharmaceutical applications
 • AR-Caps® are available in size 00, 0 and 1

Using AR-Caps® is an alternative for capsule coating.

6

Πληροφορίες :

 • nature caps® are vegetarian capsules on HPMC basis
 • nature caps® are suitable for organic/bio certifiable end products
 • nature caps® are approved by the SOIL Association (UK)
 • nature caps® comply to EU regulations for organic/bio certified products
 • nature caps® are crystal clear transparent and have a very smooth surface

7

8  Πληροφορίες :

 • LQ-CAPS® are designed especially for (semi) liquid filling of hard capsules.
 • LQ-CAPS® are suitable for pharmaceutical and food supplement products
 • LQ-CAPS® are made of 100% bovine hide gelatine
 • LQ-CAPS® are available in size 00, 0
 • LQ-CAPS® meet international standards

9

Όλα τα είδη των καψουλών διατίθενται σε πολλά χρώματα.

10

Περισσότερες  πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα  www.gocaps.com