Αντιπροσωπεία, εμπορεία φαρμακευτικών προϊόντων, δραστικών ουσιών και εκδόχων

Group AliasIndicationDocStatus
ABACAVIR SULPHATEANTIVIRALS EDMF CTD
ACARBOSE ANTIDIABETICSCoS
ACEBUTOLOL HCLCARDIOVASCULAR DISEASESCoS
ACECLOFENAC ANTIRHEUMATICSCoS
ACEMETACIN ANTIRHEUMATICSEDMF CTD
ACICLOVIR ANTIVIRALS CoS
ADAPALENE ANTIACNE PREPARATIONSEDMF CTD
ADEFOVIR DIPIVOXIANTIVIRALS EDMF CTD
AFLOQUALONE ANTISPASTIC AGENTSEDMF CTD
ALBUTEROL SULPHATEANTIASTHMATICSEDMF CTD
ALENDRONATE SODIUMANTIOSTEOPOROSIS PREPARATIONSCoS
ALFACALCIDOL ANTISPORIATICSEDMF CTD
ALFUZOSIN HCLUROLOGICAL PREPARATIONSCoS
ALLOPURINOL ANTIGOUT PREPARATIONSCoS
ALMOTRIPTAN MALATEANTIMIGRAINE PREPARATIONSTechnical Package
ALPROSTADIL UROLOGICAL PREPARATIONSEDMF CTD
AMANTADINE HCLANTIPARKINSON DRUGSEDMF CTD / CoS
AMBROXOL HCLEXPECTORANTS CoS
AMIODARONE HCLCARDIOVASCULAR DISEASESCoS
AMISULPRIDE ANTIPSYCHOTICSEDMF CTD
AMITRIPTYLINE HCLANTIDEPRESSANTSCoS
AMLODIPINE BESYLATECARDIOVASCULAR DISEASESCoS
AMLODIPINE MALEATECARDIOVASCULAR DISEASESTechnical Package
AMLODIPINE MESYLATECARDIOVASCULAR DISEASESTechnical Package
ANAGRELIDE HCLANTICANCEREDMF CTD
ANASTRAZOLE ANTICANCEREDMF CTD
APREPITANTANTICANCEREDMF CTD
ARIPIPRAZOLE ANTIPSYCHOTICSEDMF CTD
ARTEMETHERANTIMALARIALS EDMF CTD
ARTESUNATE ANTIMALARIALS EDMF CTD
ATENOLOL CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
ATOMOXETINE HCLANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
ATORVASTATIN CALCIUM (CRYSTALLINE & AMORPHOUS)CHOLESTEROL & TRIGLYCERINE REDUCERSEDMF CTD
AZATHIOPRINE IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTSCoS
AZITHROMYCIN DIHYDRATEANTIBIOTICS CoS
AZITHROMYCIN MONOHYDRATEANTIBIOTICS CoS
BAMBUTEROL HCLANTIASTHMATICS EDMF CTD
BECLOMETHASONE DIPROPIONATEANTIASTHMATICS CoS
BENAZEPRIL HCLCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
BENDROFLUMETHIAZIDE CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
BRINZOLAMIDE OPHTHALMIC DRUGSEDMF CTD
BROMHEXINE HCLEXPECTORANTS CoS
BUDESONIDEANTIASTHMATICSCoS
BUFLOMEDIL HCLCARDIOVASCULAR DISEASESCoS
BUPIVACAINE ANAESTHETICS EDMF CTD
BUPROPION HCLANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
BUTAMIRATE CITRATEANTITUSSIVES EDMF CTD
CABERGOLINE ANTIPARKINSON DRUGSEDMF CTD
CALCIPOTRIOL ANTISPORIATICS EDMF CTD
CALCITRIOL ANTISPORIATICS EDMF CTD
CALCIUM DOBESILATE MONOHYDRATEANTIACNE PREPARATIONSCoS
CANDESARTAN CILEXETILCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
CAPECITABINE ANTICANCEREDMF CTD
CAPTOPRIL CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
CARBAMAZEPINE ANTIEPILEPTICSCoS
CARBINOXAMINE MALEATEANTIHISTAMINESEDMF CTD
CARBIDOPA ANTIPARKINSON DRUGSCoS
CARBOPLATIN ANTICANCERCoS
CARVEDILOL CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
CELECOXIB ANTIRHEUMATICSEDMF CTD
CETIRIZINE DI HCLANTIHISTAMINESCoS
CETRIMIDE ANTIACNE PREPARATIONSCoS
CHLORHEXIDINE ANTIFUNGALS CoS
CHLORPHENIRAMINE MALEATEANTIHISTAMINESEDMF CTD
CHLORPROMAZINE HCLANTIPSYCHOTICSCoS
CHLORPROTHIXENE HCLANTIPSYCHOTICSEDMF CTD
CHLORTALIDONE CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
CICLESONIDE ANTIASTHMATICS EDMF CTD
CICLOPIROX OLAMINEANTIFUNGALSCoS
CILAZAPRIL CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
CILOSTAZOLCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
CIMETIDINE ANTIULCERANTS CoS
CINNARIZINE CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
CISPLATIN ANTICANCERCoS
CITALOPRAM HBRANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
CLARITHROMYCIN ANTIBIOTICS CoS
CLAVULANATE POTASSIUMPENICILLINSCoS
CLENBUTEROL HCLANTIASTHMATICS Technical Package
CLINDAMYCIN HCLANTIACNE PREPARATIONSCoS
CLINDAMYCIN PHOSPHATEANTIACNE PREPARATIONSCoS
CLOBETASOL BUTYRATESTEROIDSEDMF CTD
CLOBETASOL PROPIONATESTEROIDSEDMF CTD
CLOMIPRAMINE HCLANTIDEPRESSANTSCoS
CLONIDINE ANTIMIGRAINE PREPARATIONSEDMF CTD
CLOPIDOGREL BISULPHATEPLATELET INHIBITORSEDMF CTD
CLOPIDOGREL HCLPLATELET INHIBITORSTechnical Package
CLOPIDOGREL HYDROGENBROMIDEPLATELET INHIBITORSTechnical Package
CLOTRIMAZOLE PLATELET INHIBITORSTechnical Package
CLOTRIMAZOLE ANTIFUNGALS CoS
CYCLOBENZAPRINE HCLANTIDEPRESSANTSTechnical Package
CYCLOPHOSPHAMIDE ANTICANCERTechnical Package
CYPROHEPTADINE ANTIHISTAMINESEDMF CTD
CYPROTERONE ACETATEANTICANCEREDMF CTD / CoS applied
DEFERIPRONE EXPECTORANTSEDMF CTD
DEFLAZACORT EXPECTORANTSEDMF CTD
DESLORATADINE ANTIHISTAMINESEDMF CTD
DEXAMETHASONE ACETATESTEROIDSCoS
DEXAMETHASONE BASESTEROIDSCoS
DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATESTEROIDSCoS
DEXCHLORPHENIRAMINE MALEATEANTIHISTAMINESEDMF CTD
DEXTROMETHORPHAN HBRCOLD PREPARATIONSCoS
DIACERIN ANTIRHEUMATICSunder development
DICLOFENAC DIETHYLAMINEANTIMIGRAINE PREPARATIONSEDMF CTD
DICLOFENAC POTASSIUMANTIRHEUMATICSEDMF CTD / CoS applied
DICLOFENAC RESINATEANTIMIGRAINE PREPARATIONSEDMF CTD
DICLOFENAC SODIUMANTIRHEUMATICSCoS
DIDANOSINEANTIVIRALS EDMF CTD
DILTIAZEM HCLCARDIOVASCULAR DISEASESCoS
DIMENHYDRINATE ANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
DIOSMIN CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
DOBUTAMINE HCLCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
DOCETAXELANTICANCEREDMF CTD
DOMPERIDONE BASEANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
DOMPERIDONE MALEATEANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
DORZOLAMIDE HCLOPHTHALMIC DRUGSEDMF CTD
DOTHIEPIN HCLANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
DOXAZOSIN MESYLATECARDIOVASCULAR DISEASESCoS
DOXEPIN HCLCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
DOXORUBICIN HCLANTICANCERCoS
DULOXETINE HCLANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
DUTASTERIDE UROLOGICAL PREPARATIONSTechnical Package
ECONAZOLE NITRATEANTIFUNGALS EDMF CTD
EFAVIRENZ ANTIVIRALS EDMF CTD
EMTRICITABINE ANTIVIRALS EDMF CTD
ENALAPRIL MALEATECARDIOVASCULAR DISEASESCoS
EPIRUBICIN HCLANTICANCERCoS
EPROSARTAN MESYLATECARDIOVASCULAR DISEASESunder development
ERLOTINIB HCLANTICANCERTechnical Package
ERYTHROMYCIN ANTIACNE PREPARATIONSCoS
ESCITALOPRAM OXALATEANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
ESOMEPRAZOLE MAGNESIUMANTIULCERANTS EDMF CTD
ESOMEPRAZOLE POTASSIUMANTIULCERANTS EDMF CTD
ESOMEPRAZOLE SODIUMANTIULCERANTS Technical Package
ESOMEPRAZOLE ZINCANTIULCERANTS Technical Package
ESTRAMUSTINE SODIUM PHOSPHATEANTICANCEREDMF CTD
ETHAMBUTOL HCLANTITUBERCULAR PRODUCTSCoS
ETIDRONATE DISODIUMOSTEOPOROSIS PREPARATIONSEDMF CTD
ETODOLAC ANTIRHEUMATICSEDMF CTD
ETOPOSIDE PHOSPHATEANTICANCERCoS
EXEMESTANE ANTICANCEREDMF CTD
EZETIMIBE CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
FAMCICLOVIR ANTIVIRALS EDMF CTD
FAMOTIDINE ANTIULCERANTSCoS
FELBAMATE ANTIEPILEPTICSEDMF CTD
FELODIPINE CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
FENOFIBRATECHOLESTEROL & TRIGLYCERINE REDUCERSCoS
FENOTEROL HYDROBROMIDECARDIOVASCULAR DISEASESTechnical Package
FEXOFENADINE HCLANTIASTHMATICS EDMF CTD
FLUCONAZOLE ANTIFUNGALSCoS
FLUMETASONE PIVALATESTEROIDSEDMF CTD
FLUNARIZINE DI HCLCARDIOVASCULAR DISEASESCoS
FLUNISOLIDE ANTIASTHMATICS EDMF CTD
FLUOCINOLONE ACETONIDESTEROIDSEDMF CTD
FLUOCINONIDE STEROIDSEDMF CTD
FLUOXETINE HCLANTIDEPRESSANTSCoS
FLURBIPROFEN ANTIRHEUMATICSCoS
FLUTAMIDE ANTICANCERCoS
FLUTICASONE PROPIONATEANTIASTHMATICS CoS
FLUVASTATIN SODIUMCHOLESTEROL & TRIGLYCERINE REDUCERSEDMF CTD
FLUVOXAMINE MALEATEANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
FORMOTEROL FUMARATEANTIASTHMATICS EDMF CTD / CoS
FOSINOPRIL SODIUMCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
FUROSEMIDE CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
GABAPENTIN ANTIEPILEPTICSEDMF CTD
GALANTAMINE HYDROBROMIDEANTIALZHEIMER Technical Package
GANCICLOVIR ANTIVIRALS under development
GATIFLOXACIN (ANHYDROUS & SESQUIHYDRATE)ANTIINFECTIVESEDMF CTD
GEMCITABINE HCLANTICANCERCoS
GEMFIBROZIL
CHOLESTEROL & TRIGLYCERINE REDUCERS
CoS
GLIBENCLAMIDE ANTIDIABETICS CoS
GLIMEPIRIDE ANTIDIABETICS CoS
GRANISETRON HCLANTICANCER
CoS
HALOPERIDOLANTIPSYCHOTICSCoS
HYALURONATE SODIUMWOUNDHEALING AGENTSCoS
HYDROCHLOROTHIAZIDE CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
HYDROCORTISONE ACETATESTEROIDSCoS
HYDROCORTISONE BASESTEROIDSEDMF CTD / CoS applied
HYDROCORTISONE BUYRATESTEROIDSEDMF CTD
HYDROCORTISONE HEMISUCCINATESTEROIDSEDMF CTD
HYDROCORTISONE SODIUM SUCCINATESTEROIDSEDMF CTD
IBANDRONATE SODIUMANTIOSTEOPOROSIS PREPARATIONSEDMF CTD
IBUPROFEN ANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
ICHTHAMMOL ANTIACNE PREPARATIONSCoS
IFOSFAMIDE ANTICANCEREDMF CTD
IMATINIB MESYLATEANTICANCEREDMF CTD
IMIQUIMOD ANTIVIRALS EDMF CTD
INDAPAMIDE CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD / CoS
INDINAVIR SULPHATEANTIVIRALS Technical Package
IPRATROPIUM BROMIDEANTIASTHMATICS EDMF CTD / CoS applied
IRBESARTAN CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
IRINOTECAN HCLANTICANCEREDMF CTD
ISRADIPINE CARDIOVASCULAR DISEASESTechnical Package
ITOPRIDE HCLOTHERS / TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIAEDMF CTD
ITRACONAZOLE ANTIFUNGALS CoS
KETOCONAZOLE ANTIFUNGALS CoS
KETOPROFEN ANTIRHEUMATICSCoS
KETOTIFEN HYDROGENFUMARATEANTIASTHMATICSCoS
LABETALOL HCLCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
LACIDIPINE CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
LAMIVUDINEANTIVIRALS EDMF CTD / CoS
LAMOTRIGINE ANTIEPILEPTICSEDMF CTD
LANSOPRAZOLE ANTIULCERANTS EDMF CTD
LATANOPROST OPHTHALMIC DRUGSTechnical Package
LEFLUNOMIDE ANTIRHEUMATICSEDMF CTD / CoS
LETROZOLE ANTICANCEREDMF CTD
LEVETIRACETAMANTIEPILEPTICSEDMF CTD
LEVOCETIRIZINE DI HCLANTIHISTAMINESEDMF CTD
LEVODOPA ANTIPARKINSON DRUGSEDMF CTD / CoS
LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATEANTIINFECTIVESEDMF CTD
LEVOMEPROMAZINE MALEATEANTIPARKINSON DRUGSCoS
LIDOCAINE HCLANAESTHETICS CoS
LINEZOLID ANTIBIOTICS EDMF CTD
LISINOPRIL DIHYDRATECARDIOVASCULAR DISEASESCoS
LOPERAMIDE HCLOTHERS / ANTIDIARRHEA AGENTSEDMF CTD
LOPINAVIR ANTIVIRALS EDMF CTD
LORATADINE ANTIHISTAMINESEDMF CTD / CoS
LORNOXICAM ANTIRHEUMATICSEDMF CTD
LOSARTAN POTASSIUMCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
LOVASTATINCHOLESTEROL & TRIGLYCERINE REDUCERSCoS
MECLOBEMIDE ANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
MELOXICAM ANTIRHEUMATICSEDMF CTD
MELPERONE ANTIPSYCHOTICSunder development
MEPROBAMATE ANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
MEPYRAMINE MALEATEANTIHISTAMINESEDMF CTD
MERCAPTOPURINE ANTICANCEREDMF CTD
METAPROTERENOL SULPHATEANTIASTHMATICSTechnical Package
METHOTREXATE ANTICANCERCoS
METFORMIN HCLANTIDIABETICS CoS
METHYLDOPAANTIPARKINSON DRUGSCoS
METHYLPREDNISOLONE BASESTEROIDSCoS
METHYLPREDNISOLONE HEMISUCCINATESTEROIDS EDMF CTD
METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATESTEROIDSEDMF CTD
METOCLOPRAMIDE HCLANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
METOPROLOL TARTRATECARDIOVASCULAR DISEASESCoS
METRONIDAZOLE ANTIFUNGALS CoS
MIANSERIN HCLANTIDEPRESSANTSCoS
MICONAZOLE BASEANTIFUNGALS EDMF CTD
MICONAZOLE NITRATEANTIFUNGALS CoS
MIGLITOL ANTIDIABETICS Technical Package
MINOCYCLINE HCLANTIACNE PREPARATIONSCoS
MIRTAZAPINE ANTIDEPRESSANTSCoS
MITOXANTRONE HCLANTICANCEREDMF CTD / CoS applied
MOCLOBEMIDEANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
MOEXIPRIL CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
MOMETASONE FUROATESTEROIDSCoS
MONTELUKAST SODIUMANTIASTHMATICS EDMF CTD
MOXIFLOXACIN HCLANTIINFECTIVESEDMF CTD
MOXONIDINE CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
MYCOPHENOLATE MOFETILIMMUNOSUPPRESSIVE AGENTSEDMF CTD / CoS applied
NABUMETONE ANTIRHEUMATICSCoS
NAPROXEN ANTIRHEUMATICSCoS
NAPROXEN SODIUMANTIRHEUMATICSCoS
NARATRIPTAN HCLANTIMIGRAINE PREPARATIONSTechnical Package
NATEGLINIDE ANTIDIABETICS EDMF CTD
NEBIVOLOL HCLCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
NELFINAVIR MESYLATEANTIVIRALSTechnical Package
NEVIRAPINE ANTIVIRALS EDMF CTD / CoS applied
NIFEDIPINE CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
NIMESULIDE ANTIRHEUMATICSCoS
NIMODIPINE CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
NISOLDIPINE CARDIOVASCULAR DISEASESTechnical Package
NORFLOXACIN ANTIINFECTIVESCoS
NYSTATIN ANTIFUNGALS CoS
OFLOXACIN ANTIINFECTIVESEDMF CTD
OLANZAPINE ANTIPSYCHOTICSEDMF CTD
OLMESARTAN MEDOXOMILCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
OLOPATADINE HCLOPHTHALMIC DRUGSTechnical Package
OMEPRAZOLE ANTIULCERANTS CoS
OMEPRAZOLE SODIUMANTIULCERANTS EDMF CTD
OMEPRAZOLE MAGNESIUMANTIULCERANTS EDMF CTD
ONDANSETRON HCLANTICANCERCoS
ORLISTAT ANTIOBESITY PREPARATIONSTechnical Package
ORNIDAZOLE ANTIFUNGALS Technical Package
ORPHENADRINE CITRATEANTIPARKINSON DRUGSEDMF CTD
OSELTAMIVIR PHOSPHATEANTIVIRALS EDMF CTD
OXALIPLATIN ANTICANCERCoS
OXATOMIDE ANTIHISTAMINESEDMF CTD
OXCARBAZEPINE ANTIEPILEPTICSEDMF CTD
OXYBUTYNIN HCLUROLOGICAL PREPARATIONSCoS
PACLITAXEL ANTICANCEREDMF CTD
PAMIDRONATE SODIUMANTIOSTEOPOROSIS PREPARATIONSCoS
PANTOPRAZOLE SODIUMANTIULCERANTS EDMF CTD / CoS
PARACETAMOL DIFF. GRADESANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
PAROXETINE HCL (ANHYDROUS & HEMIHYDRATE)ANTIDEPRESSANTSCoS
PEMETREXED DISODIUMANTICANCERTechnical Package
PENCICLOVIR ANTIVIRALS under development
PENTOXIFYLLINE CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
PERINDOPRIL ERBUMINECARDIOVASCULAR DISEASESCoS
PHENAZONE ANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
PHENIRAMINE MALEATEANTIHISTAMINESEDMF CTD
PIOGLITAZONE HCLANTIDIABETICS EDMF CTD
PIRENZEPINE HCLANTIULCERANTS under development
PIROXICAM ANTIRHEUMATICSCoS
POSACONAZOLE ANTIFUNGALS Technical Package
POTASSIUM CLAVULANATE MIXTURESPENICILLINSCoS
POVIDONE-IODINE ANTIACNE PREPARATIONSEDMF CTD
PRAMIPEXOLE DI HCLANTIPARKINSON DRUGSEDMF CTD
PRAVASTATIN SODIUMCHOLESTEROL & TRIGLYCERINE REDUCERSCoS
PREGABALIN ANTIEPILEPTICSEDMF CTD
PREDNICARBATE STEROIDSEDMF CTD
PREDNISOLONE ACETATESTEROIDSCoS
PREDNISOLONE BASESTEROIDSCoS
PREDNISOLONE HEMISUCCINATESTEROIDSEDMF CTD
PREDNISOLONE METASULFOBENZOATESTEROIDSEDMF CTD
PREDNISOLONE SODIUM PHOSPHATESTEROIDSEDMF CTD
PREDNISOLONE TETRAHYDROPHTHALATESTEROIDSEDMF CTD
PREDNISONE STEROIDSCoS
PROGUANIL HCLANTIMALARIALS Technical Package
PROMETHAZINE HCLANTIPSYCHOTICSCoS
PROPRANOLOL CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
PROPYPHENAZONEANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
QUETIAPINE FUMARATEANTIPSYCHOTICSEDMF CTD
QUINAPRIL HCLCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
RABEPRAZOLE SODIUMANTIULCERANTSEDMF CTD
RACECADOTRIL ANTIULCERANTS EDMF CTD
RALOXIFENE HCLANTIOSTEOPOROSIS PREPARATIONSEDMF CTD
RAMIPRIL ANTIULCERANTS CoS
RANITIDINE HCLANTIULCERANTS CoS
RASAGILINE MESYLATEANTIPARKINSON DRUGSTechnical Package
REBAMIPIDE ANTIULCERANTS EDMF CTD
REPAGLINIDE ANTIDIABETICS EDMF CTD
RIBAVIRIN ANTIVIRALS EDMF CTD
RILUZOLE OTHERS / TREATMENT OF ALSEDMF CTD
RIMONABANT OTHERS / TREATMENT OF OVERWEIGHTTechnical Package
RISEDRONATE SODIUMANTIOSTEOPOROSIS PREPARATIONSEDMF CTD
RISPERIDONE ANTIPSYCHOTICSCoS
RITONAVIR ANTIVIRALS EDMF CTD
RIVASTIGMINE TARTRATEANTIALZHEIMER PRODUCTSEDMF CTD
RIZATRIPTAN BENZOATEANTIMIGRAINE PREPARATIONSEDMF CTD
ROPINIROLE HCLANTIPARKINSON DRUGSEDMF CTD
ROSIGLITAZONE MALEATEANTIDIABETICSEDMF CTD
ROSUVASTATIN CALCIUMCHOLESTEROL & TRIGLYCERINE REDUCERSEDMF CTD
ROXITHROMYCIN ANTIBIOTICS CoS
RUPATADINE FUMARATEANTIHISTAMINESEDMF CTD
SALBUTAMOL SULPHATEANTIASTHMATICS CoS
SALICYLIC ACIDANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
SALMETEROL XINAFOATEANTIASTHMATICS EDMF CTD
SAQUINAVIR MESYLATEANTIVIRALS Technical Package
SECNIDAZOLE ANTIFUNGALS Technical Package
SELEGILINE HCLANTIPARKINSON DRUGSEDMF CTD
SERTINDOLE ANTIPSYCHOTICSEDMF CTD
SERTACONAZOLE NITRATEANTIFUNGALS Technical Package
SERTRALINE HCLANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
SIBUTRAMINE HCLANTIOBESITY PREPARATIONSEDMF CTD
SILDENAFIL CITRATEUROLOGICAL PREPARATIONSEDMF CTD
SIMVASTATINCHOLESTEROL & TRIGLYCERINE REDUCERSCoS
SOLIFENACIN SUCCINATEUROLOGICAL PREPARATIONSTechnical Package
SOTALOL HCL
CARDIOVASCULAR DISEASES
CoS
SPIRONOLACTONE CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
STAVUDINE ANTIVIRALS EDMF CTD
SULPIRIDEANTIPSYCHOTICSCoS
SUMATRIPTAN SUCCINATEANTIMIGRAINE PREPARATIONSCoS
TACROLIMUS IMMUNOSUPPRESSIVE AGENTSEDMF CTD
TADALAFILUROLOGICAL PREPARATIONSTechnical Package
TAMSULOSIN HCLUROLOGICAL PREPARATIONSCoS
TAZAROTENE ANTIACNE PREPARATIONSTechnical Package
TEGASEROD MALEATEANTIULCERANTSTechnical Package
TELMISARTANCARDIOVASCULAR DISEASESTechnical Package
TEMOZOLOMIDE ANTICANCEREDMF CTD
TENOFOVIR DIPIVOXIL FUMARATEANTIVIRALSEDMF CTD
TENOXICAMANTIRHEUMATICSCoS
TERAZOSIN HCLUROLOGICAL PREPARATIONSCoS
TERBINAFINE HCLANTIFUNGALS CoS
TERBUTALINE SULPHATEANTIASTHMATICSEDMF CTD
TETRACYCLINE HCLANTIACNE PREPARATIONSCoS
TIAGABINE HCLANTIEPILEPTICSTechnical Package
TIBOLONE ANTIOSTEOPOROSIS PREPARATIONSEDMF CTD
TICLOPIDINE HCLPLATELET INHIBITORSCoS
TIMOLOL MALEATEOPHTHALMIC DRUGSCoS
TINIDAZOLE ANTIFUNGALSEDMF CTD
TIPROLIDINE HCLANTIHISTAMINESEDMF CTD
TIZANIDINE HCLANTIEPILEPTICSEDMF CTD / CoS
TOLBUTAMIDE ANTIDIABETICSCoS
TOLNAFTATE ANTIFUNGALS CoS
TOLTERODINE TARTRATEUROLOGICAL PREPARATIONSEDMF CTD
TOPIRAMATE ANTIEPILEPTICSEDMF CTD
TOPOTECAN HCLANTICANCEREDMF CTD
TORSEMIDE ANHYDROUSCARDIOVASCULAR DISEASESCoS
TRAMADOL HCLNON-NARCOTIC ANALGESICSCoS
TRANDOLAPRIL CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
TRAVOPROSTOPHTHALMIC DRUGSunder development
TRAZODONE HCLANTIDEPRESSANTSEDMF CTD
TRIMETAZIDINE HCLCARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
TRIAMCINOLONE ACETONIDESTEROIDSEDMF CTD
VALACICLOVIR ANTIVIRALS EDMF CTD
VALDECOXIBANTIRHEUMATICSTechnical Package
VALPROIC ACIDANTIEPILEPTICSCoS
VALPROIC ACID SODIUM SALT (SODIUM VALPROATE)ANTIEPILEPTICSCoS
VALSARTAN CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
VANCOMYCIN HCLANTIBIOTICS CoS
VENLAFAXINE HCLCARDIOVASCULAR DISEASESCoS
VERAPAMIL CARDIOVASCULAR DISEASESCoS
VINBLASTINE SULPHATEANTICANCEREDMF CTD / CoS applied
VINCRISTINE SULPHATEANTICANCERCoS
VINORELBINE TARTRATEANTICANCEREDMF CTD
VORICONAZOLE ANTIFUNGALSEDMF CTD
WARFARIN SODIUM CRYST.CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
XIPAMIDE CARDIOVASCULAR DISEASESEDMF CTD
ZAFIRLUKAST ANTIASTHMATICS EDMF CTD
ZALEPLON ANTIPSYCHOTICSEDMF CTD
ZIDOVUDINEANTIVIRALS CoS
ZIPRASIDONE HCL (MONOHYDRATE & ANHYDROUS)ANTIPSYCHOTICSTechnical Package / EDMF CTD
ZOLEDRONATE SODIUMANTIOSTEOPOROSIS PREPARATIONSEDMF CTD
ZOLMITRIPTAN ANTIMIGRAINE PREPARATIONSTechnical Package
ZONISAMIDE ANTIEPILEPTICSEDMF CTD