ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύοντας παραγωγούς πρώτων υλών, μπορεί να προμηθεύσει τους παραγωγούς συμπληρωμάτων διατροφής (food supplement and neutraceuticals producers) με εξαιρετικής ποιότητας πρώτες ύλες που παράγονται σε  εργοστάσια που λειτουργούν σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά  GMP. Eπίσης  μπορούμε να σας προτείνουμε συνταγές (formulation)  για τα αντίστοιχα προϊόντα. Ζητείστε μας πληροφορίες και προσφορές .