Οργάνωση και προμήθεια εξοπλισμού για αναλυτικά και μικροβιολογικά εργαστήρια βιομηχανιών