ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε με το κλειδί στο χέρι καθαρούς χώρους (Clean rooms) ανάλογα τις συνθήκες και τις προδιαγραφές της κάθε εφαρμογής, ξεκινώντας από στείρους χώρους για φάρμακα, τρόφιμα αλλά και για την Βιομηχανία μικροηλεκτρονικής.

Dastex Logo F 1 Rgb 300dpi 300x141

Επίσης, παρέχουμε όλα τα αναλώσιμα, στολές, γάντια, ποδονάρια αλλά και έπιπλα κατάλληλα και με προδιαγραφές καθαρού χώρου από τη Γερμανική εταιρεία DASTEX.

Chemgineering 300x56

Μελέτη και Σχεδιασμός καθαρών χώρων εργοστασίων Φαρμάκων, Τροφίμων, Καλλυντικών, Χημικών και Μικροηλεκτρονικής.
Βασικός σχεδιασμός και τόμοι εφαρμογής για τη δημοπράτηση έργων
Κατασκευή με το κλειδί στο χέρι