ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η Labochem AE σε συνεργασία με έμπειρους παραγωγούς αναπτύσσει για λογαριασμό τρίτων φαρμακευτικά προϊόντα.