ΗΜΙΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Η Labochem Α.Ε. παρέχει υπηρεσίες εισαγωγής και απελευθέρωσης ημι-έτοιμων μη στείρων φαρμακευτικών προϊόντων που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς τους πελάτες μας, από την υποβολή έως και τη λήψη των απαραίτητων άδειων από τον ΕΟΦ.

Το ειδικευμένο πρόσωπο (QP) της εταιρείας απελευθερώνει τα προϊόντα προς τα εργοστάσια παραγωγής.

Από το 2013 διαθέτουμε πιστοποιητικό συμμόρφωσης GMP .