ΒΙΟΙΣΟΔΥΝΑΜΙΕΣ

Μελέτες Βιοϊσοδυναμίας

Σε συνεργασία με την εταιρεία CRBio, Ltd. (μέλος του ομίλου RA Chem), προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των μελετών βιο-ισοδυναμίας, μελέτες σε υγιείς εθελοντές.

  • σχεδιασμός πρωτοκόλλου
  • Κλινική φάση
  • Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων και προσδιορισμός των δραστικών ενώσεων σε βιολογικά υγρά
  • Επικυρωμένες μέθοδοι ανάλυσης
  • Προσδιορισμός των φαρμακοκινητικών παραμέτρων
  • Στατιστική προγραμματισμού και ανάλυσης
  • Βιοαναλυτικές, φαρμακοκινητική και τη μελέτη βιομετρικών στοιχείων και πλήρη προετοιμασία φακέλου